ZAJÍMAVOSTI / Příroda

Kraj jedná s obcemi o lepší ochraně přírody Křivoklátska
 
Autor / zdroj foto: kr-stredocesky.cz

Křivoklátsko

Středočeský kraj zahájil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Ten by měl zabírat zhruba šestinu stávající chráněné krajinné oblasti, a to právě v přírodně nejcennějším území. Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podpořili středočeští zastupitelé letos v červnu.

„Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je jedinečné přírodní území. Středočeský kraj chce proto zajistit pro současné i budoucí generace, že unikátní příroda zůstane zachována. A nejvyšší stupeň ochrany poskytuje pro území právě statut národního parku. I přes to se pro občany z tamních obcí a pro návštěvníky nic významně nezmění. I to je jedno z témat, o nichž mluvíme se starosty obcí na Křivoklátsku,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Jednání se starosty probíhají postupně v každé z obcí, kterých by se vyhlášení národního parku týkalo. „Od začátku jsme avizovali, že právě komunikace s obcemi a potažmo s občany je pro nás velmi důležitá. Chceme si vyslechnout názory a argumenty místních lidí, kteří na Křivoklátsku žijí, a chceme jim dát maximum informací o tom, co obnáší být součástí národního parku. Někdo v tom vidí výhody, kromě ochrany přírody například rozvoj šetrné turistiky nebo možnost čerpání speciálních dotací. A někdo se naopak bojí toho, že lesy budou nepřístupné a lidé nebudou moci chodit na houby, což je samozřejmě nesmysl,“ uvádí příklady témat, o nichž se mluví, radní Skopalíková.

Na cestách po Křivoklátsku ji doprovází ještě předseda krajského Výboru pro životní prostředí a zemědělství Karel Bendl a Jaroslav Obermajer z Agentury ochrany přírody a krajiny. „Až se uvidíme se zástupci všech obcí na Křivoklátsku, návštěvy vyhodnotíme a získáme tak podklady pro další práci. Kromě toho připravíme besedy s občany. Paralelně musí probíhat také jednání s ministerstvem životního prostředí, které dříve jasně deklarovalo, že na cestě k vyhlášení národního parku je důležitá podpora většiny obcí na Křivoklátsku,“ uvedla radní s tím, že v nejbližší době se chystá například do Karlovy Vsi a do Hracholusk.

Národní park poskytuje území nejvyšší stupeň ochrany a může zamezit projektům, které by celou oblast nenávratně poškodily. Národní park se zásadně liší v přístupu k ochraně lesa. Hospodaří v něm správa parku. Do rozhodování se zapojují i obce, protože ze zákona musí být součástí Rady národního parku. Obce také získají přístup k fondům – v rámci Národního programu Životní prostředí existuje speciální část Podpora obcí v národních parcích. V současnosti je tak například vypsána výzva, kde mohou obce žádat na infrastrukturu a vybavenost, a to až o 4 miliony korun. Například na nové parkoviště, aby řidiči neparkovali v obcích či lesích „na divoko“.  Pohyb lidí v národním parku není nijak omezen, s výjimkou takzvaných klidových zón, kde se chodí po vyznačených cestách.  Stejná pravidla přitom platí už ve stávajících národních přírodních rezervacích, které mají tvořit těžiště klidových zón parku.

Statut národního parku by získalo nejcennějších 102 čtverečních kilometrů Křivoklátska, tedy 16 % stávající chráněné krajinné oblasti. Hranice je, pokud to lze, vedena tak, aby nebyla do parku zahrnuta zastavěná území sídel či větší zemědělsky obhospodařované plochy. V Národním parku Křivoklátsko by ležela jen jedna obec – Karlova Ves.

V České republice jsou nyní 4 národní parky – NP Šumava, Krkonošský národní park, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. Ten je dosud nejmladším parkem u nás, byl vyhlášen v roce 2000. Národní parky jsou vyhlašovány v České republice zákonem a příprava vyhlášení přísluší ministerstvu životního prostředí. Středočeský kraj může tento proces podpořit deklarací zájmu na vyhlášení ochrany formou zřízení národního parku. V tomto procesu jsou pak následně zapojeny všechny příslušné samosprávy, které mohou zcela legitimně uplatnit své zájmy v území v konfrontaci s návrhy ochranných podmínek. Středočeský kraj jako příslušná samospráva vyššího územního celku může sehrát i koordinační roli při vypořádávání požadavků samospráv v rámci projednávání návrhu na vyhlášení národního parku.

Autor / zdroj: -cra-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.