KRÁSA A ZDRAVÍ / Krása a zdraví

Pacientům s afázií pomůže nový portál „Co je afázie“ i edukace veřejnosti
Internetové stránky cojeafazie.cz. 
Autor / zdroj foto: cojeafazie.cz

Na problematiku neurologického handicapu afázie a všech jejích aspektů chce upozornit nově spuštěný portál Cojeafázie.cz. Ten si klade za cíl pomoci nejen pacientům s afázií, tedy s neurologickým problémem spočívajícím v neschopnosti tvořit řeč a porozumět ji. Cennou pomoc bude představovat také pro rodiny pacientů a jejich blízké. Stav, kdy se pacient ve zlomku vteřiny stává cizincem a vězněm ve vlastním těle a který mnohdy trvale změní život nejen jeho, ale i jeho okolí, vyžaduje notnou dávku trpělivosti, pochopení a porozumění. A právě s tím chce pomoci nový centralizovaný portál Cojeafázie.cz! Ten přináší jak rady a tipy, jak k pacientům s afázií přistupovat, tak i příběhy pacientů a osvětu široké veřejnosti.

Již nedávno uvedený film Němá tajemství, v hlavní roli s Janou Plodkovou, která je zároveň jednou z patronek portálu Cojeafázie.cz, poodhalil roušku problematiky pacientů s afázií. Široká veřejnost se tak mohla blíže seznámit s každodenním životem pacientů postižených afázií, kteří jsou prakticky vězni ve vlastním těle. Vlivem poruchy řečového centra v mozku totiž nedokážou komunikovat a ani porozumět řečí svých blízkých. Film se silným příběhem tak vzbudil zájem o problematiku afázie i u laické veřejnosti, která mnohdy o tomto handicapu slyšela úplně poprvé.

I to byl impuls k dokončení a spuštění jediného centralizovaného portálu na pomoc pacientům trpícím afázií a jejich rodinám. „Situace v naší společnosti byla taková, že se o problematice příliš nevědělo. Široká veřejnost znala problematiku cévních mozkových příhod a jejich následků v podobě neschopnosti se dorozumívat, ale o pojmu afázie a její problematice věděl málokdo. Přesto existovala a denně ovlivňovala nejen životy pacientů, ale i jejich rodin. Nejbližší pacientů se snažili hledat pomoc na všech různých místech a ze všech různých zdrojů. Bez potřebných informací pacienti nezřídka končili v úplné izolaci. A právě to byl důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit ucelený portál. Chtěli jsme alespoň trochu usnadnit už tak náročný život pacientů s afázií a přinést rady a tipy, jak k pacientovi přistupovat, poskytnout kontakty na odborníky z řad neurologů, logopedů, psychologů nebo fyzioterapeutů i na specializovaná pracoviště, kde mohou pomoci,“ říká Filip Novák, koordinátor projektu Co je afázie ze společnosti Donart Production.

Portál Cojeafázie.cz vznikal do ucelené finální podoby více jak 18 měsíců a spolupracovali na něm přední lékaři, neurologové, logopedi, psychologové, fyzioterapeuti i pacienti nebo jejich rodiny. O jeho uživatelsky přívětivý design a přehlednost se postarali weboví designeři ze společnost The Wild a komplexní funkčnost, včetně moderních komunikačních nástrojů jako je chatbot zajistili weboví vývojáři a designéři ze společnosti Deloitte. „Protože plně vnímáme závažnost problematiky afázie chtěli jsme pomoci tomu, aby vytvořený portál, nebyl jen encyklopedickou příručkou, ale byl stále živý, komunikativní a kontaktní. Proto jsme vyvinuli generativního chatbota s umělou inteligencí, který je vycvičen nejen na obsahu dané webové stránky, ale také s pomocí dalších studií tak, aby byl schopen přirozeným způsobem zpracovávat dotazy týkající se afázie. Chatbot zajišťuje, aby nikdo, kdo portál navštíví, nezůstal bez pomoci a bez nasměrování na odpovídajícího odborníka, pracoviště nebo místo, kde mu poradí. Díky dalším funkcím chatbota mohou uživatelé portálu mít i hlasový přepis zpráv nebo nastavitelnou velikost písma. Je to krásná ukázka. jaké možnosti využití umělé inteligence nabízí a jak může být prospěšná, “ říká Jan Hejtmánek, Intelligent Automation & AI Institute Lead ze společnosti Deloitte.

Nový portál pomáhající s boji s afázií chce vedle pomoci pacientům a jejich rodinám, která je na prvním místě, poukázat i na problematiku tohoto neurologického handicapu a širokou veřejnost co nejkvalitněji edukovat v této problematice. Postihnout totiž může skutečně každého, bez ohledu na věk, dosavadní zdraví nebo životní styl. Koneckonců, hlavním patronem portálu je i jeden z našich nejslavnějších zpěváků, Václav Neckář, který již více jak 20 let s afázií a jejími následky úspěšně bojuje.

 

„Afázie může mít různé formy a stupně, a ovlivnit různé aspekty komunikace. Lidé s afázií mohou mít obtíže s hledáním správných slov, s porozuměním slovům, která slyší nebo se čtením a psaním. Je důležité si uvědomit, že lidé s afázií mají potíže s komunikací, ale to neznamená, že jsou méně inteligentní. Afázie ovlivňuje schopnost komunikace a neovlivňuje intelekt nebo jiné kognitivní funkce,“ upozorňuje MUDr. Martin Vogner.

Autor / zdroj: Lenka Netušilová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.