KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum T. G. M. v Rakovníku.
Muzeum T. G. M. nabízí návštěvníkům deset stálých expozic. Každý si vybere, co ho zajímá nejvíce
Muzeum T. G. M. v Rakovníku.  
Autor / zdroj foto: muzeumtgm.cz

Muzeum T. G. M. Rakovník / Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník nabízí návštěvníkům mimo jiné prohlédnout si deset stálých expozic. Uvidí tady třeba ukázku štoly i s horníkem, sedm akvárií s asi 2000 litry vody nebo archeologickou expozici seznamující s pozůstatky pravěkého a středověkého osídlení regionu.

Kromě stálých expozic nabízí Muzeum T. G. M. v Rakovníku dva výstavní prostory pro krátkodobé výstavy muzejního charakteru a umění a přednáškový sál Dr. Spalové v suterénu s kapacitou pro 80 lidí. V průběhu roku muzeum nabízí množství doprovodných programů pro školy, přednášek, koncertů a akcí pro veřejnost. Administrativní budova, kde sídlí vedení, odborná oddělení a knihovna, se nachází v jiných objektech (Vysoká 95 - kanceláře, Bořivojova 627 - knihovna), avšak na dosah budovy s expozicemi. 

Geologie a hornictví
V suterénu muzea je umístěna expozice geologie a hornictví. Rakovnický okres se skládá ze dvou hlavních geologických celků. Ty se nazývají rakovnická permokarbonská pánev a břidličnatá proterozoická (starohorní) oblast. Na území okresu zasahují okrajově ještě dva další geologické celky – oblast Džbánu na severu a oblast čistecko - jesenického masívu na západě. Každá oblast je v expozici zastoupena nejvýznamnějšími horninami a nerosty. Na konci chodby je ukázka štoly i s horníkem. Hornictví dále představují nákresy a fotografie z dolů na Rakovnicku. 

Rybářství
Spolu s expozicí geologie a hornictví je umístěna v suterénu i expozice rybářství. Ještě před vstupem do suterénu se můžete na panelu „Najdete nás u vody“ seznámit se zvířaty, která můžete potkat v okolí vod na Rakovnicku. Hlavním lákadlem je sedm akvárií s celkem asi 2000 litry vody. Druhy ryb, které v nich můžete vidět, žijí většinou v potocích, rybnících i v řece Berounce na Rakovnicku. Mezi nejzajímavější patří určitě největší česká ryba sumec velký, který v přírodě dorůstá velikosti přes 3 metry a váhy přes 200 kilogramů. Expozice je doplněna předměty, které rybáři užívali k výlovům a třídění ryb – zátahová síť, podběrák, třídička ryb a další. 

RAKO 1883 - 2003
Expozice v přízemí mapující historii rakovnického podniku se slavnou značkou keramiky RAKO nabízí bohatý sortiment výrobků, který „Šamotku“ proslavil nejen v České republice, ale doslova celosvětově. Vystaveny jsou tu nejstarší výrobky – šamotové cihly, kamnové kachle, výběr dlaždic i ukázky rakovnické speciality – řezané mozaiky. Rozmanitou výrobu lze doložit v době první republiky, kdy firma produkovala široký sortiment obkladového materiálu od jednoduché technické keramiky a fasádních obkladaček po návrhy a celkovou realizaci obkladů např. hotelu Imperial v Praze, lázní ve Vídni, univerzity v Sofii, tunelu Hollandia v New Yorku. Expozice dokládá i vývoj po druhé světové válce až po nové technologie a mezinárodní spolupráci na počátku nového tisíciletí. Expozici doplňuje archívní materiál a pohledy na rakovnickou „Šamotku“ v desetiletých intervalech (1883 – 1943). 

Bitva u Rakovníka 1620
V roce 2010 proběhla v rakovnickém muzeu výstava k 390. výročí srážky císařských a stavovských vojsk u Rakovníka 2 dny před bitvou na Bílé hoře, následující rok byla vydána populárně naučná reprezentativní publikace "Bitva u Rakovníka 1620", která shromáždila veškeré poznatky a prameny prezentované na výstavě do knižní podoby. Velký a neutuchající zájem návštěvníků muzea i široké veřejnosti o regionální historickou událost s nadregionálním významem a dopadem se stal impulsem pro záměr vytvořit expozici dlouhodobého charakteru, jež by byla průběžně doplňována o nové nálezy a poznatky z pokračujících archeologických průzkumů bojiště. Tyto průzkumy přináší nová, často překvapivá a ve vědecké obci velmi pozitivně přijímaná zjištění o tomto vojenském střetnutí na samém počátku třicetileté války. Expozice realizovaná v roce 2015 v 1. patře s řadou interaktivních prvků (dotykový monitor, model bojiště, zvukové a vizuální efekty, filmový dokument, ražení pamětní mince) je tak dalším dlouhodobým počinem muzea k prezentaci města v širším evropském historickém kontextu. 

Vývoj Rakovnicka v pravěku a středověku
Archeologická expozice v 1. patře muzea seznamuje s pozůstatky pravěkého a středověkého osídlení regionu. Expozice pravěku Rakovnicka je prezentována jako trasa po časové ose chodbou podél vitrín na jedné stěně a doplňujícími panely s fotografiemi významných lokalit a nálezů uložených v Národním muzeu na protější stěně mezi okny. Na konci chodby je samostatná místnost rozdělená na období raného až vrcholného středověku a pozdního středověku až raného novověku, přičemž tady najdeme i několik modelů a větších předmětů mimo vitríny (model hradu Týřova, lavice pánů z Louštína ze hřbitovního kostela Sv. Trojice). Prezentované archeologické nálezy ze sbírky muzea z dosud doložených etap pravěkého a středověkého osídlení regionu představují celé, popř. slepené keramické nádoby a předměty, kamenné štípané i broušené nástroje, kovové šperky, zbraně, nástroje a předměty denní potřeby, pouze výjimečně jde o repliky a kopie. Nejstaršími památkami jsou kamenné nástroje z Lužné staré 250 000 let ze starší doby kamenné (paleolitu), významné jsou také památky keltského osídlení, především opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic ze 3. st. př. n. l. 

Příroda Rakovnicka
Navazující expozice přírody je rozdělena na čtyři hlavní části – Rakovník a okolí, Křivoklátsko, Jesenicko a Džbánsko. Každá část je upravena tak, aby napodobovala přirozený biotop každé z nich. V expozici jsou vystaveny hlavně preparáty vyšších obratlovců, které alespoň z části charakterizují danou oblast. V Křivoklátsku je to např. česká největší sova výr velký, v Jesenicku vodní druhy ptáků, na Rakovnicku drobní hlodavci a ptáci žijící ve městě a na Džbánsku např. křeček polní nebo hýl obecný.
Velkou atrakcí pro malé děti je liščí nora, kterou mohou prolézt a prohlédnout si vycpanou lišku. Na stěnách jsou ve skleněných kyvetách zástupci hmyzu a další preparáty. K lákadlům expozice patří čtyři terária s živými zvířaty. 

Více informací včetně popisu dalších stálých expozic, ale také aktuálních výstav, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeumtgm.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.